Benvinguts a la nostra Web


Afegir a favorits
Recomanar pàgina

Altres serveis

Accés usuaris

Usuari

Contrasenya

Header
Notícia
FASE REPRESA
CONDICIONS PER JUGAR PARTITS DE FUTBOL EN FASE DE REPRESA
Continguts
Important

POSSIBILITATS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN FASE DE REPRESA I ÚS DE LA MASCARETA:
Una vegada aclarits els nostres dubtes per part del Consell Català de l'esport sobre les possibilitats de la pràctica esportiva en la fase de represa i de la publicació al DOGC de la resolució que obliga a l'ús de la mascareta, en espais públics o d'ús públics, informem:

0.- General: Totes les activitats o instal•lacions, hauran de tenir una persona responsable en l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual. Pel que es recomana que es faci el curs de responsable de prevenció i higiene (podeu entrar al següent enllaç)
• Els aforaments no tenen % sobre el màxim calculat, passat a ser de 1000 o 2000 persones en espais tancats i 2000 o 3000 persones a l'aire lliure. (sempre amb el màxim de persones que permeti l'aforament, tot respectant la distancia de seguretat mínima)
• Per norma general, la distància interpersonal mínima haurà de ser de 1,5m.
• En espais tancats, la distancia mínima no es podrà reduir a menys d'1m.
• S'haurà de tenir un protocol de prevenció i higiene, accés, aforament, organització...
• Si es contracta una empresa de tractament de desinfecció, haurà d'estar inscrita al ROESB o ROESP

• 1.- Pràctica esportiva general:
• La distància interpersonal es redueix a 1,5m (segons l'activitat i la intensitat esportiva, aquesta distancia s'hauria d'incrementar, tot seguint el document de mesures d'aforament en instal•lacions esportives COVID19).
• Quan no sigui possible mantenir la distancia de seguretat, la practica esportiva podrà realitzar-se en grups estables i permanents. (per tant, es permeten les activitats col•lectives en les que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5m) o En les instal•lacions, tant obertes com tancades, es permet la practica esportiva amb grups estables i permanents sense distanciament físic o Es poden fer competicions entre grups estables com serien grups d’entrenament d'un mateix club o dos equips que entrenen habitualment però que no tenen cap altre relació entre ells que el partit en qüestió.

2.- Grups estables i permanents: És important tenir clar que es considera grup estable i permanent aquell que hagi tingut una relació continuada durant almenys 14 dies i no hi hagi cap membre que hagi presentat símptomes del COVID19, ja siguin grups, equips o parelles d'entrenament. És important destacar el terme "relació continuada", ja que com a mínim requereix un contacte habitual entre els components del grup.

3.- Traçabilitat: S'haurà de poder garantir la traçabilitat de totes les persones participants a les activitats (excepte públic, tot i que si és possible, seria bo fer-ho), per tant se'n necessita tenir identificats amb nom, domicili i a poder ser dades de contacte.

4.- Declaració responsable: Es participants a les activitats (o els seus tutors legals) hauran de signar una declaració responsable conforme no han tingut símptomes o no han estat en contacte amb cap persona amb símptomes de COVID19 i que avisaran a l'organitzador si tenen qualsevol símptoma durant o amb posterioritat (14 dies) a la realització de l'activitat.

5.- Ús de la mascareta: Mentre no hi hagi cap comunicació en sentit contrari per part de les autoritats competents, sempre s'haurà de fer ús de la mascareta (fins i tot en espais naturals com boscos, platges...), llevat en les següents casos:
• Exercici físic a l'aire lliure.
• Aquelles activitats la naturalesa de les quals fa incompatible el seu us (exemple banys a pisicina o mar)
• En espais delimitats d'ús exclusiu per un únic grup de contacte habitual (aules, cases de colònies).
• Malaltia, discapacitat o alteració incompatible amb l'ús de la mascareta.