Benvinguts a la nostra Web


Afegir a favorits
Recomanar pàgina

Altres serveis

Accés usuaris

Usuari

Contrasenya

Header
Divendres, 25 / setembre / 2020
Notícia
FASE REPRESA
CONDICIONS PER JUGAR PARTITS DE FUTBOL EN FASE DE REPRESA
Continguts
Important

POSSIBILITATS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN FASE DE REPRESA I ÚS DE LA MASCARETA:
Una vegada aclarits els nostres dubtes per part del Consell Català de l'esport sobre les possibilitats de la pràctica esportiva en la fase de represa i de la publicació al DOGC de la resolució que obliga a l'ús de la mascareta, en espais públics o d'ús públics, informem:

0.- General: Totes les activitats o instal•lacions, hauran de tenir una persona responsable en l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual. Pel que es recomana que es faci el curs de responsable de prevenció i higiene (podeu entrar al següent enllaç)
• Els aforaments no tenen % sobre el màxim calculat, passat a ser de 1000 o 2000 persones en espais tancats i 2000 o 3000 persones a l'aire lliure. (sempre amb el màxim de persones que permeti l'aforament, tot respectant la distancia de seguretat mínima)
• Per norma general, la distància interpersonal mínima haurà de ser de 1,5m.
• En espais tancats, la distancia mínima no es podrà reduir a menys d'1m.
• S'haurà de tenir un protocol de prevenció i higiene, accés, aforament, organització...
• Si es contracta una empresa de tractament de desinfecció, haurà d'estar inscrita al ROESB o ROESP

• 1.- Pràctica esportiva general:
• La distància interpersonal es redueix a 1,5m (segons l'activitat i la intensitat esportiva, aquesta distancia s'hauria d'incrementar, tot seguint el document de mesures d'aforament en instal•lacions esportives COVID19).
• Quan no sigui possible mantenir la distancia de seguretat, la practica esportiva podrà realitzar-se en grups estables i permanents. (per tant, es permeten les activitats col•lectives en les que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5m) o En les instal•lacions, tant obertes com tancades, es permet la practica esportiva amb grups estables i permanents sense distanciament físic o Es poden fer competicions entre grups estables com serien grups d’entrenament d'un mateix club o dos equips que entrenen habitualment però que no tenen cap altre relació entre ells que el partit en qüestió.

2.- Grups estables i permanents: És important tenir clar que es considera grup estable i permanent aquell que hagi tingut una relació continuada durant almenys 14 dies i no hi hagi cap membre que hagi presentat símptomes del COVID19, ja siguin grups, equips o parelles d'entrenament. És important destacar el terme "relació continuada", ja que com a mínim requereix un contacte habitual entre els components del grup.

3.- Traçabilitat: S'haurà de poder garantir la traçabilitat de totes les persones participants a les activitats (excepte públic, tot i que si és possible, seria bo fer-ho), per tant se'n necessita tenir identificats amb nom, domicili i a poder ser dades de contacte.

4.- Declaració responsable: Es participants a les activitats (o els seus tutors legals) hauran de signar una declaració responsable conforme no han tingut símptomes o no han estat en contacte amb cap persona amb símptomes de COVID19 i que avisaran a l'organitzador si tenen qualsevol símptoma durant o amb posterioritat (14 dies) a la realització de l'activitat.

5.- Ús de la mascareta: Mentre no hi hagi cap comunicació en sentit contrari per part de les autoritats competents, sempre s'haurà de fer ús de la mascareta (fins i tot en espais naturals com boscos, platges...), llevat en les següents casos:
• Exercici físic a l'aire lliure.
• Aquelles activitats la naturalesa de les quals fa incompatible el seu us (exemple banys a pisicina o mar)
• En espais delimitats d'ús exclusiu per un únic grup de contacte habitual (aules, cases de colònies).
• Malaltia, discapacitat o alteració incompatible amb l'ús de la mascareta.